TAITH TRACTORAU

 

TRACTOR RUN

SIOE SIROL AMAETHYDDOL ABERTEIFI

CARDIGAN COUNTY AGRICULTURAL SHOW

Diolch i bawb a gymerodd ran,a rhoddodd a chefnogodd ein

Taith Tractor

Thank you to all who took part, donated and supported our

Tractor Run

Cegin DA
Tom Samways Butchers
Maggie Morris
Priory Vets
NFU
Certas Energy
Swallow Yachts

James Davies Sawmills
Wynnstay
J J Morris
Oil4Wales
Awen Teifi
Pembs Qualify Livestock
CCF

Castle House Vets
Geraint Morris
Cardigan Kitchens
Trefigin Oil
FUW
T D Tyres
LBS

Diolch yn fawr i Dyfed Symmonds am ei gymorth a’i gefnogaeth wrth gynllunio’r llwybr a’n galluogi i ddefnyddio’r Sied.
Many thanks to Dyfed Symmonds for his
help and support in planning the route and allowing us to use the Shed.

Codwyd

£4000

Raised