Cardigan County Show Saturday 1st August 2020

2020 Online Show Schedule

View Online Show Schedule

As with all other events this year, the annual Cardigan County Agricultural Show has been cancelled. The event being one of the highlights of the Town’s and is now the first of many events held in the town of Cardigan every August.

Agriculture Shows are the heart of many communities, the one time in the year where people meet and compete against each other, some seriously, others for fun. The sole purpose of this Show is to try and achieve this, at a difficult time, giving people something to look forward to, possibly enter for the first time.

Yn yr un modd â phob digwyddiad arall eleni, mae Sioe Amaethyddol Sir Aberteifi wedi’i chanslo. Mae’r digwyddiad yn un o uchafbwyntiau y dref ac erbyn hyn y cyntaf o lawer o ddigwyddiadau a gynhelir yn nhref Aberteifi bob mis Awst.

Sioeau Amaethyddiaeth yw calon llawer o gymunedau, yr un tro yn y flwyddyn lle mae pobl yn cwrdd ag yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, rhai o ddifrif, ac eraill am hwyl. Unig bwrpas y Sioe hon yw ceisio cyflawni hyn, ar adeg anodd, gan roi rhywbeth i bobl edrych ymlaen ato, cyfle i trial o bosib, am y tro cyntaf.

Young Handler Exhibitor Information

Horticulture Exhibitor Information

Cookery and Crafts Exhibitor Information

Results

Sponsors Directory

Tradestands Directory

Where is the Show

This is where we would be normally!

The Show Field

We are here