Dafydd Pantrod a’i fand

Band Cymraeg yn canu amrywiaeth o ganeuon poblogaidd Cymraeg, Emynau, caneuon rygbi ac yn y blaen yn ceisio cadw’r canu cymraeg yn fyw er mwyn yfory.

A Welsh band singing a variety of popular Welsh songs, hymns, rugby songs and so on trying to keep the Welsh singing alive for tomorrow.