Mrs Delyth Williams 07977 797 939 / Miss Angharad Davies 07772 347 631 secretary@cardigancountyshow.co.uk

Welsh Whisperer

‘Mae’r Welsh Whisperer yn ôl yn sioe Aberteifi! Bydd y dyn o Gwmfelin Mynach yn galw mewn am ‘pit stop’ unwaith eto am (3 o’r gloch) wrth y brif bar i ganu caneuon hen a newydd, er gwaethaf pawb o phopeth mae’r tanc yn dal i fod yn llawn!’

welshwhisperer.cymru 

‘The Welsh Whisperer is back at the Cardigan Show! The man from Cwmfelin Mynach will drop in for a pit stop at ( 3 pm) at the main bar to sing his country folk songs old and new. Despite everything, there’s still plenty in the tank!’

welshwhisperer.cymru