2020 Show Ambassador

Ceri Davies and Angharad Davies

2019 Ambassadors – Ceri Davies and Angharad Davies

​Cardigan County Agricultural Show have a Show Ambassador every year and last year we opened this up so it could be a male or female ambassador. This year, we are changing it slightly again, and are looking for people to Nominate someone who they think would fit the role.

Therefore, if you know of anyone who you think deserves to be nominated for such a role then this is your chance to put their names forward – please ensure you have told them also! They do not need to have any knowledge in agriculture, just a willingness to assist and work as part of a team.

This is a great opportunity for someone to gain experience and confidence in a variety of skills, which they can take with them and use in later life.


Mae gan Sioe Amaethyddol Sir Aberteifi Lysgennad sioe bob blwyddyn a’r llynedd fe wnaethon ni agor hwn felly fe allai fod yn Llysgennad gwrywaidd neu fenywaidd. Eleni, rydym yn ei newid ychydig eto, ac rydym yn chwilio am bobl i enwebu rhywun a fyddai’n cyd-fynd â’r rôl yn eu barn nhw.

Felly, os ydych yn gwybod am unrhyw un y credwch ei fod yn haeddu cael ei enwebu ar gyfer rôl o’r fath, dyma’ch cyfle i roi eu henwau ymlaen – sicrhewch eich bod wedi dweud wrthynt hefyd! Nid oes angen iddynt gael unrhyw wybodaeth mewn amaethyddiaeth, dim ond parodrwydd i gynorthwyo a gweithio fel rhan o dîm.

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun ennill profiad a hyder mewn amrywiaeth o sgiliau, y gallant fynd â hwy gyda hwy a’u defnyddio yn ddiweddarach mewn bywyd.